Проследяване на пратка:
Хербариум
Слез

Слез — Malva silvestris Слезът е една от най-прилаганите билки при кашлица. Има добро противовъзпалително и омегчително действие, втечнява секретите
... пълен текст ...